Nhiệt điện Ninh Bình (NBP): Quý 2 lãi vỏn vẹn 178 triệu đồng giảm 99% so với cùng kỳ

Nhiệt điện Ninh Bình (NBP): Quý 2 lãi vỏn vẹn 178 triệu đồng giảm 99% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã CK: NBP) đã công bố BCTC quý 2/2021 với mức lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt 241 tỷ đồng giảm 30% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán chiếm tới 97% trong doanh thu thuần nên lợi nhuận gộp chỉ còn hơn 6 tỷ đồng giảm 83% so với quý 1/2020.

Sau khi trừ chi phí Nhiệt điện Ninh Bình chỉ còn lãi vỏn vẹn 178 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái LNST đạt 21,5 tỷ đồng.

Nhiệt điện Ninh Bình (NBP): Quý 2 lãi vỏn vẹn 178 triệu đồng giảm 99% so với cùng kỳ - Ảnh 1.