Trump và Biden so găng trong “cơn đại khủng hoảng”, lịch sử có lặp lại?

Trump và Biden so găng trong “cơn đại khủng hoảng”, lịch sử có lặp lại?

Nước Mỹ “lao đao” với 2 cuộc khủng hoảng

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 đang chịu tác động của 2 cuộc khủng hoảng: đại dịch Covid-19 và các cuộc biểu tình chống hành vi bạo lực của cảnh sát, phân biệt chủng tộc.

Trump và Biden so găng trong “cơn đại khủng hoảng”, lịch sử có lặp lại? - Ảnh 1.