Quỹ tỷ đô do Dragon Capital quản lý nắm giữ tỷ trọng tiền mặt thấp nhất nhiều năm

Quỹ tỷ đô do Dragon Capital quản lý nắm giữ tỷ trọng tiền mặt thấp nhất nhiều năm

Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý vừa công bố báo cáo hoạt động với nhiều điểm đáng chú ý.

Tại ngày 30/9/2021, quy mô danh mục VEIL đạt 2,45 tỷ USD, trong đó tỷ trọng tiền mặt quỹ chỉ là 0,57%, tương ứng 14 triệu USD, mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Quỹ tỷ đô do Dragon Capital quản lý nắm giữ tỷ trọng tiền mặt thấp nhất nhiều năm - Ảnh 1.