Còn nửa tháng nữa hết năm, Ngân hàng Nhà nước đang xem xét tiếp tục nới room tín dụng cho một số ngân hàng?

Còn nửa tháng nữa hết năm, Ngân hàng Nhà nước đang xem xét tiếp tục nới room tín dụng cho một số ngân hàng?

Nhiều ngân hàng được nới room tín dụng

Trong báo cáo phân tích ngành ngân hàng mới đây, Công ty chứng khoán VCBS nhận định, nhu cầu tín dụng hiện tại ở mức tích cực và kỳ vọng đạt 13% cho cả năm 2021. Tốc độ tăng trưởng tín dụng toàn ngành cũng được dự báo duy trì ở mức cao trong dài hạn do Việt Nam thuộc nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất thế giới. Tăng trưởng nền kinh tế nói chung và xu hướng gia tăng tín dụng cá nhân sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng tín dụng toàn ngành.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thực hiện nới room tăng trưởng tín dụng 2 lần vào Quý 3 và Quý 4. Do room tín dụng cấp đầu năm ở mức tương đối thấp, nhiều ngân hàng đã thực hiện xin cấp bổ sung và được NHNN nới room 2 lần trong năm 2021. Bên cạnh đó, một số ngân hàng hiện chưa được nới room ở đợt cấp mới Quý 4/2021 do NHNN vẫn đang tiếp tục xem xét. VCBS kỳ vọng các ngân hàng này sẽ được cấp bổ sung room tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn cuối năm 2021.

Còn nửa tháng nữa hết năm, Ngân hàng Nhà nước đang xem xét tiếp tục nới room tín dụng cho một số ngân hàng? - Ảnh 1.