Doanh nghiệp sản xuất đầu lọc thuốc lá mang về gần trăm tỷ lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đầu năm

Doanh nghiệp sản xuất đầu lọc thuốc lá mang về gần trăm tỷ lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đầu năm

CTCP Cát Lợi (mã chứng khoán CLC) công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu trong quý đạt 504 tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí vốn chỉ 3,7% nên dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 68 tỷ đồng, giảm 10,3% so với quý 3 năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ 14,5% xuống còn 13,6%.

Trừ các loại chi phí phát sinh, quý 3 Cát Lợi báo lãi sau thuế 37,2 tỷ đồng, giảm 9,5% so với số lãi hơn 41 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái. EPS đạt 1.278 tỷ đồng.

Doanh nghiệp sản xuất đầu lọc thuốc lá mang về gần trăm tỷ lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đầu năm - Ảnh 1.