SHB chốt ngày 12/11 trả cổ tức tỷ lệ 10,5% và chào bán hơn 539 triệu cổ phiếu với giá 12.500 đồng

SHB chốt ngày 12/11 trả cổ tức tỷ lệ 10,5% và chào bán hơn 539 triệu cổ phiếu với giá 12.500 đồng

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB – Mã: SHB) vừa thông báo 12/11 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10,5%. Đây cũng là ngày SHB chốt danh sách để chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:28 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua 28 cổ phiếu mới), giá chào bán 12.500 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, SHB đã được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lên mức 26.674 tỷ đồng từ việc chia cổ tức năm 2020 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và UBCK đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Trong đó, tăng thêm 2.022 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10,5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2020; và tăng thêm 5.392 tỷ đồng dưới hình thức phát hành hơn 539 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của SHB đạt 5.055 tỷ đồng, tăng 93,9% so với cùng kỳ năm 2020 và thực hiện được 86% kế hoạch cả năm.

Tính đến 30/09/2021, tổng tài sản SHB đạt 464 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% so với thời điểm đầu năm, vượt kế hoạch ĐHĐCĐ đã đề ra cho cả năm.

Vừa qua, SHB đã thoái vốn công ty tài chính tiêu dùng cho đối tác nước ngoài, mang lại nguồn thặng dư vốn đáng kể cho cổ đông và ngân hàng. Đồng thời mới đây, SHB được chấp thuận tạm khóa Tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức 10% để chào bán, phát hành chứng khoán cho NĐT nước ngoài.

Đóng cửa ngày giao dịch 3/11, thị giá SHB dừng mức 28.650 đồng/cp, gấp 2,3 lần mức giá mà ngân hàng chào bán cho cổ đông hiện hữu.