Knight Frank: Chỉ 4 năm nữa, cứ 850 người Việt Nam sẽ có 1 triệu phú USD

Knight Frank: Chỉ 4 năm nữa, cứ 850 người Việt Nam sẽ có 1 triệu phú USD

Theo Báo cáo Thịnh vượng lần thứ 16 của Knight Frank, lượng dân số siêu giàu (UHNWI) – những người sở hữu từ 30 triệu USD trở lên – tại Việt Nam năm 2021 là 1.234 người, giảm 1% so với con số 1.247 của năm 2020, và số triệu phú USD là 72.135 người. 

Knight Frank: Chỉ 4 năm nữa, cứ 850 người Việt Nam sẽ có 1 triệu phú USD - Ảnh 1.