HoSE đã nhận hồ sơ niêm yết của SHB

HoSE đã nhận hồ sơ niêm yết của SHB

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của 1,76 tỷ cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội ( SHB ). Ngày nhận sồ sơ đăng ký niêm yết là 17/9.

Việc chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu SHB từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM đã được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Ban lãnh đạo SHB cho biết Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trên cơ sở sáp nhập HNX và HoSE nhằm thống nhất hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo đó, việc sáp nhập các sở sẽ được thực hiện theo lộ trình đến hết năm 2023, các giao dịch của thị trường cổ phiếu do HoSE quản lý, các giao dịch trái phiếu và chứng khoán phái sinh do HNX quản lý.

Do vậy, ban lãnh đạo ngân hàng muốn chuyển sàn niêm yết nhằm thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam và đẩy mạnh hình ảnh SHB đến các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, nâng cao vị thế ngân hàng trên thị trường chứng khoán.

Bên cạnh kế hoạch chuyển sàn thì SHB còn có kế hoạch chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 10%, dự kiến thực hiện trong quý III hoặc IV.

Cổ phiếu SHB chốt phiên 19/9 ở mức giá 14.500 đồng/cp, tăng 45% trong vòng gần 2 tháng qua.