Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 tỷ lệ 9%

Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 tỷ lệ 9%

Ngày 17/12 tới đây Tổng CTCP Tái bảo hiểm PVI (PVIRe – mã chứng khoán PRE) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 95, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 900 đồng. Thời gian thanh toán 30/12/2021. Như vậy với 72,8 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, PVIRe sẽ chi khoảng 65,5 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 của PVIRe đạt 728 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 14,8% xuống còn gần 91 tỷ đồng và mới hoàn thành 67% kế hoạch lợi nhuận cả năm. EPS đạt 1.147 đồng.

Mới đây, PVIRe đã công bố nghị quyết về việc đổi tên thành Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội, đồng thời tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa là 100% vốn điều lệ. PVIRe cũng đang điều chỉnh và xin ý kiến cổ đông lại bằng văn bản về việc chào bán 31,6 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ sẽ tăng từ 728 tỷ đồng lên 1.044 tỷ đồng. Mức giá bán sẽ do HĐQT quyết định, tuy nhiên sẽ không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.