Sắp trình Chính phủ kế hoạch phục hồi thị trường lao động

Sắp trình Chính phủ kế hoạch phục hồi thị trường lao động

Liên quan đến kế hoạch phục hồi thị trường lao động sảu 1 năm ảnh hưởng mạnh mẽ bởi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4, Bộ trưởng Lao động, Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết tới đây Bộ sẽ trình Chính phủ kế hoạch phục hồi thị trường lao động với nhiều chính sách hỗ trợ. Trong đó, có chính sách người lao động được vay tiền mua nhà ở xã hội để họ gắn bó với nơi làm việc.

Sắp trình Chính phủ kế hoạch phục hồi thị trường lao động - Ảnh 1.