PDR, KDC, DXG, VPH, BVB, FDC, FCM, VFS, SAV, VJC, CKG: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

PDR, KDC, DXG, VPH, BVB, FDC, FCM, VFS, SAV, VJC, CKG: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR): Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT, đã chuyển nhượng 10 triệu cp để góp vốn thành lập công ty, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 253.690.510 cp (tỷ lệ 51,48%). Giao dịch thực hiện ngày 28/2/2022.

Bên nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Phát Đạt Holdings, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 54 triệu cp (tỷ lệ 10,96%).

CTCP Tập đoàn Kido (KDC): Star Pacifica Pte.Ltd đã mua 3.120.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 12.503.000 cp (tỷ lệ 4,97%) lên 15.623.000 cp (tỷ lệ 6,21%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 24/2/2022.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Amersham Industries Limited đã mua 750.000 cp; CTCB Vietnam Equity Fund đã mua 2 triệu cp; DC Developping Markets Strategies Public Limited Company đã mua 330.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 12 quỹ liên quan từ 129.207.028 cp (tỷ lệ 21,6781%) lên 132.287.028 cp (tỷ lệ 22,1948%). Giao dịch thực hiện ngày 1/3/2022.

CTCP Vạn Phát Hưng (VPH): Ông Trương Thành Nhân, Tổng Giám đốc, đã bán 1.385.700 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch còn 49 cp. Giao dịch thực hiện từ 9/2 đến 24/2/2022.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVB): CTCP Đầu tư Khu đô thị mới Sài Gòn đã bán 7.791.015 cp, giảm lượng sở hữu từ 29.474.075 cp (tỷ lệ 8,03%) xuống 21.683.060 cp (tỷ lệ 5,91%). Giao dịch thực hiện ngày 23/2/2022.

CTCP Fideco (FDC): Ông Nguyễn Thế Tiến, thư ký HĐQT, đã bán toàn bộ 1.352.890 cp (tỷ lệ 3,5%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 23/2 đến 28/2/2022.

CTCP Khoáng sản Fecon (FCM): CTCP Fecon đã bán 1,5 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 3.569.703 cp (tỷ lệ 7,92%) xuống 2.069.703 cp (tỷ lệ 4,59%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 11/2 đến 1/3/2022.

Tiếp đó CTCP Fecon đăng ký bán nốt 2.069.703 cp còn lại. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/3 đến 1/4/2022.

CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS): Ông Đào Đức Anh, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 1.995.000 cp trong tổng số 2.475.000 cp (tỷ lệ 3,08%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/3 đến 1/4/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VFS, cùng thời gian, ông Trần Văn Dương, Trưởng BKS, đăng ký bán 1.8745.000 cp trong tổng số 2.475.000 cp (tỷ lệ 3,08%) đang sở hữu. Bà Nguyễn Thị Thu Bình, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 1.575.000 cp trong tổng số 2.375.000 cp (tỷ lệ 2,96%) đang sở hữu. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, nhà đầu tư cá nhân, đăng ký bán 2.237.500 cp trong tổng số 2.437.500 cp (tỷ lệ 3,04%) đang sở hữu. Bà Lê Thùy Dung, Kế toán trưởng, đăng ký mua 200.000 cp, trước giao dịch bà Dung sở hữu 500 cp. Ông Phan Thành Đạt, ủy viên HĐQT, đăng ký mua 600.000 cp, trước giao dịch ông Đạt không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex (SAV): Ông Lim Hong Jin, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Lim Hong Jin không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/3 đến 5/4/2022.

CTCP Hàng không Vietjet (VJC): Bà Nguyễn Thị Thúy Bình, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 110.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 170.000 cp (tỷ lệ 0,032%). Giao dịch thực hiện từ 22/2 đến 24/2/2022.

CTCP Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (CKG): Ông Ting Chek Hua, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 100.200 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 5.653.064 cp (tỷ lệ 8,93%). Giao dịch thực hiện ngày 24/2/2022.