Người thông minh, có khi cũng chỉ là khôn vặt; người thực sự trí tuệ chính là kiểu ‘trước tiểu nhân, sau quân tử’: Làm gì cũng thuận!

Người thông minh, có khi cũng chỉ là khôn vặt; người thực sự trí tuệ chính là kiểu ‘trước tiểu nhân, sau quân tử’: Làm gì cũng thuận!

Hiểu lòng người

Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn kết giao với rất nhiều người, đủ loại thành phần, bản sắc. Có loại quan hệ chỉ là treo lời hứa đầu môi, cũng có loại thì chỉ cần cạn ly chung cốc là đã ngầm hiểu nhau, không cần hứa hẹn nhưng vẫn thủ tín một đời.

Đối với bạn bè, đừng bao giờ giữ 1 thái độ trước sau như một, suy cho cùng thì lòng người khó đoán, họ luôn biết mặc lên cho mình một bộ da hoàn hảo của kẻ tình nghĩa, nhưng thời thời khắc khắc đều luôn như một con sói đói chực chờ miếng mồi, chỉ hận không thể ngay lập tức cắn xé bạn ra. Trong cuộc sống, bạn cần phải phân biệt được đâu là loại người kết giao với bạn vì tình nghĩa, đâu là người tiếp cận bạn vì lợi ích. Nếu bạn không nhìn thấu được lòng người, thì cuộc sống của bạn sẽ khó tránh khỏi bấp bênh, chật vật.

 Người thông minh, có khi cũng chỉ là khôn vặt; người thực sự trí tuệ chính là kiểu ‘trước tiểu nhân, sau quân tử’: Làm gì cũng thuận!  - Ảnh 1.