Techcombank lãi trước thuế 10.700 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

Techcombank lãi trước thuế 10.700 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 10.700 tỷ và doanh thu đạt 19.300 tỷ; tăng lần lượt 20,9% và 33,5% so với cùng kỳ năm 2019, tiếp tục duy trì được chuỗi tăng trưởng doanh thu 20 quý liên tiếp trong bối cảnh nhiều thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Mức lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt được trong 9 tháng đầu năm cũng đã hoàn thành 82,4% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế mà Đại hội cổ đông đã thông qua. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.600 tỷ, tăng 20,6% so với mức 7.100 tỷ của 9 tháng đầu năm 2019. Ngân hàng tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của mình với tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản trong 12 tháng gần nhất đạt 3,0%. Chỉ số CAR theo Basel II duy trì ở mức cao, đạt mức 16,7%.

Cụ thể, kết thúc quý 3/2020, doanh thu (TOI) của ngân hàng đạt 19.300 tỷ đồng, tăng 33,5% so với doanh thu 14.400 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2019. 

Trong đó, thu nhập lãi thuần (NII) của 9 tháng đầu năm 2020 đạt 13.300 nghìn tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 3.100 tỷ đồng, tăng trưởng 65,1% so với cùng kỳ; và chiếm 16,2% tổng doanh thu, cao hơn mức 13,1% của 9 tháng đầu năm 2019 do có sự đóng góp mạnh mẽ của hoạt động bảo lãnh phát hành trái phiếu.

Chi phí hoạt động của 9 tháng đầu năm 2020 là 6.300 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được cải thiện ở mức 32,8%, so với mức 34,5% cùng kỳ năm ngoái.

Ngân hàng đã chủ động tăng mạnh trích lập dự phòng để xử lý nợ xấu, theo đó chi phí dự phòng của 9 tháng đầu năm 2020 tăng lên mức 2.200 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 605 tỷ đồng của cùng kỳ. 

Cuối tháng 9/2020, tổng tài sản của Techcombank đạt 401,5 nghìn tỷ đồng, tăng 4,6% so với thời điểm cuối năm 2019. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng tại 30/09/2020 là 279,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước và 8,3% so với cuối năm 2019.

Tiền gửi khách hàng tại 30/09/2020 là 252,6 nghìn tỷ đồng, tăng 9,2% so với thời điểm 30/09/2019. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 97,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,2% so với thời điểm cuối năm 2019. Theo đó, tỷ lệ CASA  đạt 38,6%, cao hơn mức 34,5% cuối năm 2019.

Tại thời điểm 30/09/2020, tỷ lệ nợ xấu được giữ ở mức 0,6%, thấp hơn mức 0,9% tại 30/06/2020 và 1,8% tại 30/09/2019. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tại thời điểm 30/09/2020 là 148,0%, cao hơn so với mức 108,6% tại 30/06/2020 và 77,1% tại 30/09/2019.

Techcombank cho biết, trong 9 tháng đầu năm, ngân hàng đã có thêm hơn 760.000 khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng lên hơn 8 triệu. Khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân trong 9 tháng đầu năm 2020 lần lượt đạt 256 triệu giao dịch (tăng 117,2% so với cùng kỳ năm ngoái) và 3,3 triệu tỷ (tăng 84,4% so với cùng kỳ năm ngoái).