Tập trung vào sản phẩm truyền thống, quý 2 Traphaco lãi ròng 63 tỷ đồng, tăng trưởng 48% so với cùng kỳ năm trước

Tập trung vào sản phẩm truyền thống, quý 2 Traphaco lãi ròng 63 tỷ đồng, tăng trưởng 48% so với cùng kỳ năm trước

Công ty cổ phần Traphaco (mã CK: TRA) đã công bố BCTC quý 2/2021 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 556,6 tỷ đồng tăng 22% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt gần 290 tỷ đồng, tăng 27% so với quý 2/2020.

Sau khi trừ các khoản chi phí TRA lãi sau thuế gần 69 tỷ đồng, tăng 41% so với quý 2/2020. LNST công ty mẹ đạt 63 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

Traphaco cho biết trong quý 2 chính sách bán hàng của công ty được khách hàng ủng hộ nên doanh thu tăng 22% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó công ty tập trung các chương trình thúc đẩy bán các sản phẩm truyền thống của công ty nên có biên lợi nhuận tốt dẫn đến tỷ lệ chi phí giá vốn bán hàng quý 2 giảm so với cùng kỳ.

Tập trung vào sản phẩm truyền thống, quý 2 Traphaco lãi ròng 63 tỷ đồng, tăng trưởng 48% so với cùng kỳ năm trước - Ảnh 1.