HDG, HPG, FDC, IMP, HAX, CLW, LHC, HPM, ATS: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

HDG, HPG, FDC, IMP, HAX, CLW, LHC, HPM, ATS: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG): CTCP Chứng khoán Bản Việt đã mua 1.122.210 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 12.950.304 cp (tỷ lệ 6,35%). Giao dịch thực hiện ngày 8/2/2022.

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG): Ông Nguyễn Ngọc Quang, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 1 triệu cp trong tổng số 84.686.315 cp (tỷ lệ 1,89%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/2 đến 19/3/2022.

CTCP Ngoại thương và phát triển đầu tư (FDC): CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) đăng ký bán toàn bộ 1,9 triệu cp (tỷ lệ 4,92%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/2 đến 18/3/2022.

CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP): KWE Beteiligungen AG đã bán toàn bộ 10.112.023 cp (tỷ lệ 15,17%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 11/2/2022.

CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (HAX): Bà Vũ Thị Hạnh, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 1,5 triệu cp trong tổng số 6.836.524 cp (tỷ lệ 13,81%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/2 đến 18/3/2022.

CTCP Cấp nước Chợ Lớn (CLW): Ông Nguyễn Thanh Phong, Thành viên HĐQT, đã mua 129.240 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 948.140 cp (tỷ lệ 7,29%). Giao dịch thực hiện từ 23/1 đến 11/2/2022. Tiếp đó ông Phong đăng ký mua thêm 1 triệu cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/2 đến 18/3/2022.

CTCP Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (LHC): Bà Đào Thị Kim Thoa, vợ ông Trần Hùng Phương – Ủy viên HĐQT – đăng ký bán 150.000 cp trong tổng số 291.100 cp (tỷ lệ 4,04%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/2 đến 17/3/2022.

CTCP Xây dựng Thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc (HPM): Ông Lê Văn Thành, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 387.200 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 774.700 cp (tỷ lệ 20,39%). Giao dịch thực hiện ngày 28/1/2022.

CTCP Suất ăn công nghiệp Atesco (ATS): Bà Nguyễn Thanh Mai, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 448.100 cp (tỷ lệ 12,8%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 9/2/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu ATS, cùng ngày, ông Phạm Anh Tuấn, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 177.300 cp (tỷ lệ 5,07%) và không còn là cổ đông lớn.