Giải bài toán chi phí cho doanh nghiệp thông qua đầu tư điện mặt trời áp mái

Giải bài toán chi phí cho doanh nghiệp thông qua đầu tư điện mặt trời áp mái

Tiết kiệm chi phí điện, tăng nguồn thu từ bán điện

Theo thống kê, chi phí sử dụng điện của doanh nghiệp chiếm tỷ lệ không nhỏ trong tổng chi phí hoạt động chung, đi cùng áp lực giá điện tăng mỗi năm thì bài toán giảm chi phí đầu vào này luôn thôi thúc doanh nghiệp phải sớm tìm giải pháp hiệu quả cho hoạt động kinh doanh.

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, một trong những kiến nghị nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ là việc EVN giảm giá điện nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời nhiều doanh nghiệp cũng chủ động giảm sản lượng điện mua từ EVN bằng cách đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái để tự tạo và tiêu thụ điện từ chính hệ thống này.

Giải bài toán chi phí cho doanh nghiệp thông qua đầu tư điện mặt trời áp mái - Ảnh 1.