Dat Xanh Services (DXS) sắp chia cổ tức, cổ phiếu thưởng

Dat Xanh Services (DXS) sắp chia cổ tức, cổ phiếu thưởng

Theo đó, để tách bạch theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, DXS sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chia cổ phiếu thưởng như Nghị quyết 04_4/2021/NQ-DXS/ĐHĐCĐ tỷ lệ 100:15. Cụ thể, DXS sẽ trả cổ tức năm 2020 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế tính đến cuối năm 2020, tỷ lệ thực hiện quyền 1000:66, đồng thời phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2020 (từ thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2020), tỷ lệ thực hiện 1000:84.

DXS lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2021

Theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất 7.598 tỷ đồng, tăng 133,35% và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 1.483 tỷ đồng, tăng gần 70% so với thực hiện năm 2020. Đây là kế hoạch ấn tượng và theo Ban lãnh đạo DXS là có cơ sở dựa trên hợp đồng phân phối đã ký, có giá trị lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng cho các năm tới.

Tuy nhiên, do diễn biến dịch Covid phức tạp, giãn cách xã hội kéo dài hơn 4 tháng – nằm ngoài mọi dự báo của Chính phủ và các thành phần trong nền kinh tế, và trong tháng 10 mới đang từng bước tái khởi động dần dần việc đi lại, lưu thông giữa các tỉnh thành.

Điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của DXS. Chia sẻ với người viết, ban lãnh đạo DXS cho biết, quý 3, công ty ước đạt doanh thu 894 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 169 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, DXS ghi nhận 3.040 tỷ đồng doanh thu và 567 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ.

Về kế hoạch điều chỉnh, DXS cho biết, sẽ điều chỉnh giảm lợi nhuận ròng năm 2021 về 800 tỷ đồng

Đặc thù kinh doanh của DXS có tính mùa vụ, thường quý 1 và quý 2 sẽ có KQKD thấp hơn trong hai quý cuối năm. Đơn cử như quý 1/2020 là 128 tỷ đồng, quý 2/2020 – quý đầu tiên xuất hiện Covid, vẫn ghi nhận trên trăm tỷ đồng (104 tỷ đồng), đến quý 3/2020 tăng vọt lên 311 tỷ đồng và quý 4 là 330 tỷ đồng.

Sang năm 2021, khi dịch bệnh tạm lắng vào quý 1, lợi nhuận của DXS tăng vọt lên so với cùng kỳ, ghi nhận 202 tỷ đồng, quý 2/2021 là 196 tỷ đồng. Trong điều kiện bình thường, quý 3 và quý 4, DXS được dự báo sẽ có bước nhảy về doanh thu, lợi nhuận. Tuy nhiên, riêng quý 3 vì dịch bệnh kéo dài, và quý 4 mất hẳn tháng 10 để khởi động trở lại. Vì vậy, các chuyên gia phân tích nhận định, 2 quý này, kết quả kinh doanh DXS bị ảnh hưởng không có gì khó hiểu. 

Dat Xanh Services (DXS) sắp chia cổ tức, cổ phiếu thưởng - Ảnh 1.