Covid-19: Số ca tử vong toàn cầu cao gấp đôi con số chính thức

Covid-19: Số ca tử vong toàn cầu cao gấp đôi con số chính thức

Báo cáo trên chỉ ra rằng có những ca tử vong chưa được ghi nhận bởi hầu hết các quốc gia chỉ ghi nhận những ca tử vong trong bệnh viện hoặc các ca được xác nhận mắc Covid-19. IHME là một tổ chức nghiên cứu sức khỏe độc lập cung cấp những đánh giá về các vấn đề y tế thế giới và từng được Nhà Trắng trích dẫn thông tin. Các báo cáo của tổ chức này cũng được các nhà chức trách y tế công cộng theo dõi sát sao.