Chứng quyền do SSI phát hành chiếm 60 – 70% thanh khoản toàn thị trường

Chứng quyền do SSI phát hành chiếm 60 – 70% thanh khoản toàn thị trường

Ngày 9/9, Chứng khoán SSI đã chính thức niêm yết 6 mã Chứng quyền (CW) mới dựa trên các mã chứng khoán cơ sở gồm KDH, MBB, NVL, STB, TCB, VPB, tương đương 48 triệu chứng quyền với kỳ hạn 5 tháng.

Chứng quyền do SSI phát hành chiếm 60 - 70% thanh khoản toàn thị trường - Ảnh 1.