Chi phí cước tàu tăng mạnh, Thực phẩm Sao Ta (FMC) báo lãi quý 3 giảm gần 10% so với cùng kỳ

Chi phí cước tàu tăng mạnh, Thực phẩm Sao Ta (FMC) báo lãi quý 3 giảm gần 10% so với cùng kỳ

CTCP Thực phẩm Sao Ta (mã chứng khoán FMC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu đi ngang so với cùng kỳ, đạt 1.625 tỷ đồng. Nhờ chi phí vốn giảm 1,2%, nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 150 tỷ đồng, tăng 17% so với quý 3/2020.

Trong quý doanh thu tài chính tăng 8,6 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 16,5 tỷ đồng chủ yếu từ nguồn thu lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá. Tuy vậy chi phí tài chính cũng tăng 6 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên trên 11 tỷ đồng (chi phí tài chính của công ty chủ yếu là chi trả lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá).

Đáng chú ý chi phí bán hàng tăng mạnh, gấp đôi cùng kỳ, lên gần 85 tỷ đồng chủ yếu do tăng mạnh chi phí cước tàu vận tải. Chi phí quản lý doanh nghiệp ngược lại giảm được hơn 10 tỷ đồng xuống còn hơn 4 tỷ đồng.

Những yếu tố trên tác động khiến cho dù lợi nhuận gộp tăng mạnh, nhưng lãi sau thuế thu về trong quý còn gần 64 tỷ đồng, giảm 9,5% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 56 tỷ đồng.

Chi phí cước tàu tăng mạnh, Thực phẩm Sao Ta (FMC) báo lãi quý 3 giảm gần 10% so với cùng kỳ - Ảnh 1.