Các ngân hàng tiếp tục tăng mạnh vay mượn lẫn nhau, tới hơn 147 nghìn tỷ đồng/ngày

Các ngân hàng tiếp tục tăng mạnh vay mượn lẫn nhau, tới hơn 147 nghìn tỷ đồng/ngày

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố báo cáo cập nhật thị trường liên ngân hàng tuần đến ngày 07/5/2021 – báo cáo mới nhất.

Theo đó, báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê cho thấy, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 569.617 tỷ đồng, bình quân 113.923 tỷ đồng/ngày, tăng 14.072 tỷ đồng/ngày so với tuần 26/4 – 29/04; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 165.997 tỷ đồng, bình quân 33.199 tỷ đồng/ngày, tăng 854 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Như vậy bình quân mỗi ngày các tổ chức tín dụng vay mượn nhau tới hơn 147.000 tỷ đồng, tăng gần 15.000 tỷ mỗi ngày tương đương tăng hơn 14% so với tuần liền trước.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (78% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 01 tuần (8% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 72% và 15%.

Về lãi suất, đối với các giao dịch bằng VND, so với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần dao động nhẹ so với mức lãi suất tuần trước, cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt là 1,13%/năm, 1,23%/năm và 1,26%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần dao động nhẹ ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt là 0,1%/năm, 0,13%/năm và 0,22%/năm.