Bộ Tài chính dự toán ngân sách nhà nước tiếp tục bội chi 344 nghìn tỷ năm 2021

Bộ Tài chính dự toán ngân sách nhà nước tiếp tục bội chi 344 nghìn tỷ năm 2021

Trên cơ sở các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) và phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021, Bộ Tài chính vừa biên soạn và phát hành “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Chính phủ trình Quốc hội” và lấy ý kiến rộng rãi.

Bộ Tài chính nhận định, trên cơ sở đánh giá khả năng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2020, dự kiến tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2021; dự toán NSNN năm 2021 được xây dựng trên cơ sở dự kiến tăng trưởng kinh tế 6% so với năm 2020, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%; giá dầu thô 45 USD/thùng; tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu khoảng 5%.

Dự toán thu cân đối NSNN năm 2021 là 1.343,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với ước thực hiện năm 2020, giảm 11,1% so với dự toán năm 2020. Tỉ lệ huy động vào NSNN khoảng 15,5%GDP điều chỉnh, trong đó từ thuế, phí khoảng 13%GDP.

Dự toán chi cân đối NSNN năm 2021 là 1.687 nghìn tỷ đồng, thấp hơn 60,1 nghìn tỷ đồng (-3,4%) so dự toán năm 2020.

Bộ Tài chính dự toán ngân sách nhà nước tiếp tục bội chi 344 nghìn tỷ năm 2021 - Ảnh 1.