300 triệu trái phiếu SHB được chấp thuận đăng ký niêm yết trên sàn Singapore

300 triệu trái phiếu SHB được chấp thuận đăng ký niêm yết trên sàn Singapore

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ( SHB ) vừa công bố thông tin cho biết, ngày 01/10 vừa qua, Ngân hàng đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký niêm yết trái phiếu quốc tế đợt 1 theo Chương tình Euro Medium Term Note (EMTN) giá trị tối đa 300 triệu USD tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cổ đông SHB đã thông qua phương án huy động tối đa 500 triệu USD trái phiếu theo chương trình EMTN và niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

Mục đích của đợt phát hành này là để tăng quy mô vốn hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng trung và dài hạn cho khách hàng.

Hai loại hình trái phiếu được chào bán là trái phiếu quốc tế cao cấp (không chuyển đổi, không có đảm bảo và không kèm chứng quyền) và trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 (được mua lại sau 5 năm 1 ngày, không có đảm bảo, không kèm chứng quyền, không chuyển đổi).

Lãi suất chi tiết sẽ được SHB quyết định sau, phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.

Việc phát hành dự kiến được chia ra làm nhiều đợt. Trong đợt đầu tiên, Ngân hàng kế hoạch phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế cao cấp, kỳ hạn 3 – 5 năm.

Lãnh đạo SHB cho biết, mục đích thực hiện phát hành trái phiếu ra thị trường nước ngoài nhằm nâng cao vị thế và thương hiệu của Ngân hàng trên thị trường quốc tế, đa dạng hóa kênh huy động vốn, đồng thời đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn.

Nguồn vốn ngoại tệ thu được từ huy động trái phiếu sẽ được sử dụng để cho vay ngoại tệ trung dài hạn phục vụ nhu cầu các khách hàng hiện hữu và tiềm năng.