Xây dựng 47 (C47) chốt danh sách phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thưởng cho cổ đông hiện hữu, tổng tỷ lệ 15%

Xây dựng 47 (C47) chốt danh sách phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thưởng cho cổ đông hiện hữu, tổng tỷ lệ 15%

Ngày 6/9 tới đây, CTCP Xây dựng 47 (Mã CK: C47) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức năm 2020; đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tổng tỷ lệ đạt 15%

Cụ thể, Xây dựng 47 dự kiến phát hành hơn 936 nghìn cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 20 cổ phần sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.  Nguồn vốn thực hiện được lấy từ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2020 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Bên cạnh đó, Xây dựng 47 cũng sẽ phát hành hơn 1,87 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:1, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 10 cổ phiếu sẽ được nhận về 1 cổ phần mới. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng sẽ được trích từ thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2020.

Theo BCTC đã kiểm toán năm 2020 của doanh nghiệp, tại thời điểm 31/12/2020, khoản LNST chưa phân phối đạt 22,5 tỷ đồng. Đồng thời, thặng dư vốn cổ phần ghi nhận gần 33 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển đạt 57 tỷ đồng.

Sau phát hành, vốn điều lệ của C47 sẽ tăng từ hơn 187 tỷ đồng lên 215,3 tỷ đồng.

Bước sang năm 2021, tính riêng quý 2, doanh thu ghi nhận đi lùi 21% xuống còn 269 tỷ đồng. Tuy nhiên các khoản chi phí đều được công ty tiết giảm hiệu quả, đồng thời thu nhập khác cũng tăng giúp lãi ròng hơn 12 tỷ đồng, tăng 20% so với quý 2/2020. 

Sau 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 561 tỷ đồng và lãi ròng đạt 17 ỷ đồng, lần lượt tăng 3% và 30% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng hoàn thành 55% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Xây dựng 47 (C47) chốt danh sách phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thưởng cho cổ đông hiện hữu, tổng tỷ lệ 15% - Ảnh 1.