Ông Nguyễn Đức Tài từng kể chuyện TGDĐ lấy về 200 tỷ tiền giảm giá thuê: ‘Tôi đã khó khăn mà còn làm khó thì tôi trả mặt bằng chứ làm gì bây giờ?’

Ông Nguyễn Đức Tài từng kể chuyện TGDĐ lấy về 200 tỷ tiền giảm giá thuê: ‘Tôi đã khó khăn mà còn làm khó thì tôi trả mặt bằng chứ làm gì bây giờ?’

Trong đại dịch Covid-19 năm 2020, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG) đã đưa ra sách lược ứng phó đầu tiên là bảo vệ dòng tiền.

Bên cạnh việc tăng lượng tiền gửi trong ngân hàng, quản lý nhân sự theo hướng cùng chia sẻ khó khăn, Thế giới Di động áp dụng chính sách “thắt lưng buộc bụng”, “cái gì cắt được thì cắt”, bao gồm cả tiền thuê mặt bằng cửa hàng.

Tôi đoán tỷ lệ thuê mặt bằng trên tổng doanh thu của chúng tôi khoảng 2% thì phía FPT Shop chắc phải 4-5%