Cao su Đồng Phú (DPR) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

Cao su Đồng Phú (DPR) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

Ngày 30/7 tới đây CTCP Cao su Đồng Phú (mã chứng khoán DPR) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Thời gian thanh toán 30/8/2021.

Như vậy với 43 triệu cổ phiếu đang lưu hành, cao su Đồng Phú sẽ chi khoảng 64,5 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 Cao su Đồng Phú đạt 1.138 tỷ đồng doanh thu, tăng 10,1% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế tăng trương ứng khoảng 10,7%, lên gần 212 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 178 tỷ đồng. EPS đạt 4.435 đồng.

Cao su Đồng Phú (DPR) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% - Ảnh 1.