Vietnam Post thực hiện thoái vốn ngoài ngành

Vietnam Post thực hiện thoái vốn ngoài ngành

Theo đó, Vietnam Post sẽ bán đấu giá toàn bộ 18.225.648 cổ phần, tương đương 22,67% vốn điều lệ của PTI. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức vào ngày 17/12/2021.

Việc chuyển nhượng vốn của Vietnam Post tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) nhằm thực hiện phương án cơ cấu lại khoản vốn góp của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 316/TB-VPCP ngày 06/9/2019, văn bản số 4476/VPVP-DMDN ngày 4/6/2020 và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 3415/BTTTT-QLDN ngày 17/8/2020.

Vietnam Post thực hiện thoái vốn ngoài ngành - Ảnh 1.