Vietcombank chuẩn bị họp cổ đông bàn chuyện tăng vốn

Vietcombank chuẩn bị họp cổ đông bàn chuyện tăng vốn

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã: VCB) thông báo 4/3 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/3.

Theo đó, Đại hội năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 8/4/2022 tại Trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Vietcombank, KĐT Ecopark, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Cuộc họp nhằm thông qua các tờ trình như: Báo cáo Hội đông Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh năm 2021, định hướng năm 2022; Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2022, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát,…

Về kết quả kinh doanh, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2021 đạt 27.376 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2020. Với con số này, Vietcombank tiếp tục là “quán quân” về lợi nhuận hợp nhất trong hệ thống ngân hàng.

Tại ngày 31/12/2021, Vietcombank có tổng tài sản đạt hơn 1,13 triệu tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 14,4% lên 960.750 tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng tăng 10% đạt 1,13 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn tăng hơn 60.000 tỷ, tương đương 19,6% lên 367.149 tỷ đồng. Tỷ trọng của tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của ngân hàng đạt khoảng 35,7%.

Nợ xấu nội bảng của ngân hàng cuối năm 2021 ở mức 6.121 tỷ đồng, chiếm 0,64% trong tổng dư nợ cho vay. Tỷ lệ này chỉ tăng nhẹ so với mức 0,62% cuối năm 2020.

Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng của Vietcombank đã lên tới 25.975 tỷ đồng, tương ứng ỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt kỷ lục ngành ngân hàng là 424%.