Từng là anh cả của ngành gạo với doanh thu cả tỷ đô, Vinafood 2 đã lỗ 2.000 tỷ sau 4 năm cổ phần hóa

Từng là anh cả của ngành gạo với doanh thu cả tỷ đô, Vinafood 2 đã lỗ 2.000 tỷ sau 4 năm cổ phần hóa

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021, Vinafood 2 đạt doanh thu 4.108 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính tăng 58% lên mức 24,5 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính và chi phí bán hàng tăng cao trong kỳ khiến cho công ty tiếp tục rơi vào thua lỗ 87 tỷ đồng. Đây là quý thứ 9 liên tiếp, Vinafood 2 ghi nhận kết quả lỗ.

Lũy kế năm 2021, Vinafood 2 thu về 16.563 tỷ đồng doanh thu thuần, xấp xỉ với năm ngoái, thế nhưng công ty lỗ 326 tỷ đồng sau thuế, cùng kỳ lỗ 239 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2021, lỗ lũy kế của Vinafood 2 là 2.654 tỷ đồng.

Theo giải trình của Vinafood 2, nguyên nhân là do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 nên tình hình xuất khẩu gạo gặp nhiều khó khăn, chi phí phát sinh lớn nên lợi nhuận giảm mạnh.

Tính riêng trong giai đoạn từ sau khi chuyển thành công ty cổ phần vào ngày 9/10/2018 đến năm, Vinafood 2 đã lỗ hơn 2.000 tỷ đồng. Bên cạnh việc trích lập dự phòng phải thu gần 1.200 cho những khoản phát sinh từ giai đoạn trước được thực hiện ngay sau khi chuyển sang công ty cổ phần thì Vinafood 2 vẫn lỗ tới hơn 800 tỷ từ hoạt động kinh doanh.

Từng là anh cả của ngành gạo với doanh thu cả tỷ đô, Vinafood 2 đã lỗ 2.000 tỷ sau 4 năm cổ phần hóa - Ảnh 1.