Năm 2021, Ngân sách Nhà nước chi bao nhiêu tiền phòng chống dịch Covid-19?

Năm 2021, Ngân sách Nhà nước chi bao nhiêu tiền phòng chống dịch Covid-19?

Tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đến ngày 31/12/2021 đạt 1.563,3 nghìn tỷ đồng, vượt 16,4% so với dự toàn. Số tiền này tăng 3,7% so với thực hiện năm 2020. Chi NSNN hoàn thành mục tiêu đề ra, bảo đảm đủ nguồn cho đầu tư phát triển và đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng một trong những yếu tố quan trọng có ảnh hưởng lớn đến thu NSNN là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN). 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 thời gian qua, yếu tố làm giảm thu NSNN là do hoạt động sản xuất kinh doanh của DN bị ảnh hưởng tiêu cực. Ngoài ra, NSNN cũng bị ảnh hưởng khi Chính phủ thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của DN, người dân.

Đặc biệt, NSNN đã chi 74.000 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân vượt qua tác động của đại dịch Covid-19 theo các Nghị quyết của Chính phủ. Dù còn khó khăn nhưng cả năm, bội chi NSNN thực hiện đạt dưới 4% GDP.

Năm 2021, Ngân sách Nhà nước chi bao nhiêu tiền phòng chống dịch Covid-19? - Ảnh 1.