Metaverse – Không chỉ là trải nghiệm, đây là thế giới Facebook muốn chúng ta sống trong đó

Metaverse – Không chỉ là trải nghiệm, đây là thế giới Facebook muốn chúng ta sống trong đó

Cuối cùng Facebook đã chính thức chuyển sang một cái tên mới – Meta – chính thức định hình cho tầm nhìn hướng tới một siêu vũ trụ số (hay một metaverse) của CEO Mark Zuckerberg dành cho người khổng lồ mạng xã hội này.

Chúng tôi tin rằng metaverse – hay siêu vũ trụ số – sẽ là sự kế thừa của internet di động, chúng ta sẽ có thể cảm thấy như gặp nhau ở hiện tại – giống như chúng ta đang ở ngay đây với mọi người – bất kể khoảng cách giữa chúng ta là bao xa.” Nhưng Meta – công ty với cái tên mới – sẽ làm thế nào để đạt tới tương lai đó?

Metaverse - Không chỉ là trải nghiệm, đây là thế giới Facebook muốn chúng ta sống trong đó - Ảnh 1.