Hoa Sen chốt danh sách cổ đông ngày 16/6/2021 để phát hành gần 44,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Hoa Sen chốt danh sách cổ đông ngày 16/6/2021 để phát hành gần 44,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Ngày 04/6/2021, Tập đoàn Hoa Sen đã nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho Hoa Sen phát hành cổ phiếu để trả cổ tức NĐTC 2019-2020 bằng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/9/2020 theo báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2019-2020 đã được kiểm toán của công ty.

Cụ thể, Hoa Sen hiện có 444.625.213 cổ phiếu HSG đang lưu hành, tỷ lệ cổ tức là 10%, tương ứng với việc phát hành thêm 44.462.521 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá là 444.625.210.000 đồng. Vốn điều lệ sau khi trả cổ tức dự kiến sẽ tăng lên thành 4.890.877.340.000 đồng. Hoa Sen cho biết việc trả cổ tức dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7/2021.

Cổ phiếu HSG của Tập đoàn Hoa Sen đã đạt mức 46.100 đồng/cp vào ngày 04/6/2021, tăng hơn gấp đôi từ vùng giá 20.000 đồng/cp tại thời điểm đầu năm 2021 và gấp 4 lần vùng giá 10.000 đồng/cp cùng kỳ năm trước.

Động cơ cho đà tăng giá mạnh mẽ của cổ phiếu HSG là lợi nhuận sau thuế tăng trưởng với gia tốc lớn trong 9 quý liên tiếp, từ mức 53 tỷ đồng quý 2 niên độ 2018-2019 lên 1.099 tỷ đồng quý 2 niên độ 2020-2021. Hệ số EPS trượt 04 quý gần nhất tăng trưởng liên tục và đạt mức 5.485 đồng/cp vào cuối qúy 2 NĐTC 2020-2021. Theo mức giá 46.100 đồng/cp vào ngày 04/06/2021 thì hệ số PE của cổ phiếu HSG là 8,4 lần, thấp hơn trung bình ngành thép – tôn mạ và trung bình toàn thị trường khá nhiều. Điều này cùng với đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong các quý tới cho thấy dư địa tăng giá của cổ phiếu HSG vẫn còn khá lớn.

Tháng 4/2021, Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận sản lượng tiêu thụ ước đạt 216.390 tấn; doanh thu ước đạt 4.550 tỷ đồng, tăng trưởng 104% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế HSG ước đạt 538 tỷ đồng, tăng trưởng 498% so với cùng kỳ.

Lũy kế 07 tháng NĐTC 2020-2021 (từ 01/10/2020 đến 30/4/2021) sản lượng tiêu thụ HSG ước đạt 1.295.119 tấn, hoàn thành 72% kế hoạch; doanh thu HSG ước đạt 24.496 tỷ đồng, tăng trưởng 68% so với cùng kỳ, hoàn thành 74% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế HSG ước đạt 2.208 tỷ đồng, tăng trưởng 368% so với cùng kỳ, hoàn thành 147% kế hoạch. Chỉ sau 07 tháng NĐTC 2020-2021, lợi nhuận sau thuế của HSG đã đạt gần gấp đôi so với lợi nhuận sau thuế của cả NĐTC 2019-2020.

Chiều ngày 04/6/2021, FTSE Russell đã quyết định thêm cổ phiếu HSG vào rổ danh mục của chỉ số FTSE Vietnam tại đợt tái cơ cấu danh mục định kỳ quý 2/2021. Theo đó, SSI Research dự báo Quỹ ETF FTSE Vietnam sẽ mua hơn 3,4 triệu cổ phiếu HSG trong kỳ tái cơ cấu này. Thời gian thực hiện từ ngày 07/6 cho đến ngày 18/6/2021. Kết quả này không nằm ngoài dự báo của các chuyên gia chứng khoán trong nước khi cổ phiếu HSG đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của rổ chỉ số FTSE Vietnam Index ./.