Gói hỗ trợ 350.000 tỉ đồng: Làm sao giải ngân nhanh, hiệu quả?

Gói hỗ trợ 350.000 tỉ đồng: Làm sao giải ngân nhanh, hiệu quả?

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Với quy mô 350 ngàn tỉ đồng, đây là gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế kinh tế lớn nhất từ trước đến nay.

Trong gói hỗ trợ 350 ngàn tỉ đồng, sẽ tăng chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) 176 ngàn tỉ đồng, trong đó bổ sung gần 114 ngàn tỉ đồng để phát triển kết cấu hạ tầng. Với gần 176 ngàn tỉ đồng chi cho đầu tư phát triển, đặt ra không ít thách thức về vấn đề giải ngân.

Sớm “chốt” dự án, phân bổ vốn

Những thách thức đó hoàn toàn có cơ sở khi tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước đến 31-12-2021 ước đạt 77,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức 82,66% của năm 2020.

Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm, thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, giải quyết tình trạng “có tiền nhưng không tiêu được”.

Với gói hỗ trợ 350 ngàn tỉ đồng thực hiện trong vòng 2 năm 2022-2023, để giải ngân có hiệu quả số vốn ngân sách lớn chi cho đầu tư phát triển, đặc biệt cho phát triển kết cấu hạ tầng cần có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt.

 Gói hỗ trợ 350.000 tỉ đồng: Làm sao giải ngân nhanh, hiệu quả?  - Ảnh 1.