Giảm thuế như nguồn máu cứu sinh cho doanh nghiệp

Giảm thuế như nguồn máu cứu sinh cho doanh nghiệp

PV: Như ông đã biết, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết, trong đó giao Chính phủ thực hiện một số giải pháp cấp bách ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết trong đó đề xuất tiếp tục giảm thuế cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng, dự kiến số tiền thuế sẽ giảm khoảng 20.000 tỷ đồng. Ông đánh giá như thế nào về chủ trương này?

Ông Nguyễn Văn Được: Tôi cho rằng trước bối cảnh doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng nặng của dịch bệnh Covid-19, làm cho chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, doanh nghiệp lao đao, phải tạm ngừng hoạt động, người dân và người lao động hết sức khó khăn, Chính phủ đã tính đến các giải pháp tiếp theo để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bên cạnh chính sách giảm thuế theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP và các chính sách hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 68… là một chủ trương đúng đắn và hợp lý, nhằm tiếp tục đồng hành, hỗ trợ với cộng đồng doanh nghiệp và người dân vượt khó do dịch Covid-19.

Chính sách này là vô cùng cần thiết trong bối cảnh hiện nay bởi vì nó như những nguồn máu cứu sinh cho doanh nghiệp và người dân dưới góc độ tài chính.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, gói hỗ trợ này có quy mô gần 20.000 tỷ đồng, điều đó có nghĩa là nền kinh tế, khối tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp được sử dụng toàn bộ nguồn tài chính 20.000 tỷ đồng vào việc duy trì sản xuất kinh doanh để vượt qua khó khăn như trả lương, mặt bằng và các chi phí cần thiết mà không phải đi vay, không phải trả lãi vay và đặc biệt không phải hoàn trả lại ngân sách nhà nước.

Hay nói cách khác, chính sách giảm thuế không giống như chính sách gia hạn, bởi lẽ doanh nghiệp và người dân được thụ hưởng trọn vẹn mà không phải hoàn trả trong tương lai.

Chính sách này là vô cùng cần thiết trong bối cảnh hiện nay bởi vì nó như những nguồn máu cứu sinh cho doanh nghiệp và người dân dưới góc độ tài chính.

photo-2