G-Group được tôn vinh Doanh nghiệp trách nhiệm châu Á 2021

G-Group được tôn vinh Doanh nghiệp trách nhiệm châu Á 2021

“Doanh nghiệp trách nhiệm châu Á 2021” là Giải thưởng do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Á – Enterprise Asia bình chọn. Đây là tổ chức phi chính phủ hàng đầu về tinh thần kinh doanh hướng tới trách nhiệm ở châu Á. Enterprise Asia làm việc với các chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác để thúc đẩy khả năng cạnh tranh và phát triển kinh doanh, nâng cao vị thế kinh tế của người dân trên khắp châu Á, đồng thời đảm bảo một di sản của hy vọng, sự đổi mới và lòng dũng cảm cho thế hệ tương lai.

Giải thưởng quốc tế này gồm 5 hạng mục nổi bật: Lãnh đạo xanh, Đầu tư vào con người, Nâng cao sức khỏe, Thúc đẩy xã hội, Quản trị doanh nghiệp. Những hạng mục này phù hợp với Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) trong việc kết hợp vai trò của chính phủ và xã hội, tạo ra những thay đổi ý nghĩa và lâu dài cho thế giới.

G-Group được tôn vinh Doanh nghiệp trách nhiệm châu Á 2021 - Ảnh 1.