Doanh nghiệp quản trị dòng tiền ra sao trong đại dịch?

Doanh nghiệp quản trị dòng tiền ra sao trong đại dịch?

Tác động của dòng tiền tới doanh nghiệp

Chỉ số quản trị mua hàng (PMI), một trong những chỉ số đo lường sức khỏe ngành sản xuất Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2021 cho thấy sản lượng và số lượng hàng mới đã giảm với tốc độ nhanh nhất, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát từ đầu 2020 đến nay. Trong khi đó, chi phí hoạt động của doanh nghiệp đang tăng lên ở tất cả các khâu, do sản xuất 3 tại chỗ và dòng tiền cạn. Quản trị dòng tiền ra sao để doanh nghiệp còn tồn tại trở thành nỗi lo lớn trong thời điểm hiện nay.

Doanh nghiệp quản trị dòng tiền ra sao trong đại dịch? - Ảnh 1.