Đằng sau tỷ lệ 77% doanh nghiệp bất động sản niêm yết vi phạm 1 tiêu chí của ‘3 lằn ranh đỏ’: Chỉ tiêu về tiền mặt khó có thể đáp ứng

Đằng sau tỷ lệ 77% doanh nghiệp bất động sản niêm yết vi phạm 1 tiêu chí của ‘3 lằn ranh đỏ’: Chỉ tiêu về tiền mặt khó có thể đáp ứng

Theo số liệu được tính toán bởi FiinGroup dựa trên báo cáo tài chính quý 2/2021 của 57 nhà phát triển dân cư đang niêm yết của Việt Nam, 77% vi phạm một tiêu chí trong “3 lằn ranh đỏ” mà Trung Quốc áp dụng đối với 12 nhà phát triển bất động sản dân cư lớn nhất nước này.

Đằng sau tỷ lệ 77% doanh nghiệp bất động sản Việt Nam vi phạm 1 tiêu chí của 3 lằn ranh đỏ, một hệ số khó có thể vượt qua - Ảnh 1.