Chương trình đào tạo chuyên biệt cho các đơn vị đánh giá Trái phiếu xanh

Chương trình đào tạo chuyên biệt cho các đơn vị đánh giá Trái phiếu xanh

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2021 — Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, mới đây Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI) phối hợp với Tổ chức Sáng kiến ​​Trái phiếu Khí hậu (CBI), đã tổ chức chương trình đào tạo chuyên biệt cho các đơn vị đánh giá trái phiếu xanh tiềm năng và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba độc lập trong hệ sinh thái trái phiếu xanh của Việt Nam. Khóa đào tạo “Tìm hiểu sâu về đánh giá trái phiếu xanh” (tạm dịch) được thực hiện trực tuyến với sự tham gia của hơn 30 đại diện đến từ các tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn, các công ty kiểm toán, và các đơn vị thẩm định chuyên ngành như FiinGroup, GreenID, E&Y, KPMG, PwC, Grant Thornton, và Sài Gòn Phát Thịnh.

Chương trình đào tạo nằm trong khuôn khổ dự án Chương trình “Chuẩn bị sẵn sàng cho Trái phiếu Xanh” của Việt Nam, do GGGI phối hợp triển khai với Bộ Tài chính, cùng sự tài trợ từ chính phủ Luxembourg. Trong bài phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Tài chính Ngân hàng và các tổ chức tài chính, Bộ Tài chính hoan nghênh tất cả các đơn vị tham gia chương trình đào tạo chuyên biệt đầu tiên dành cho các chuyên gia đánh giá độc lập về trái phiếu xanh tại Việt Nam. Phó Vụ trưởng nhấn mạnh “một trong những mục tiêu chính của Bộ trong quá trình thúc đẩy thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam là việc nâng cao năng lực của các bên thứ ba thực hiện dịch vụ đánh giá trái phiếu xanh”.

Ông Dương cũng khẳng định lại cam kết của Bộ Tài chính trong việc phát triển lĩnh vực tài chính xanh, bao gồm thị trường trái phiếu xanh, nhằm hỗ trợ thực hiện Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh của Việt Nam. Để thực hiện nhiệm vụ chiến lược này, trọng tâm của Bộ là “tạo khuôn khổ pháp lý, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính xanh, và khuyến khích phát hành trái phiếu xanh”. Trong bối cảnh đó, việc triển khai Chương trình sẵn sàng cho trái phiếu xanh do Bộ Tài chính và GGGI thực hiện giúp “tạo nền tảng cho sự phát triển của thị trường tài chính xanh; đồng thời, khuyến khích quá trình chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng xanh và bền vững của nền kinh tế”.

Bà Hạnh Lê, Trưởng đại diện Quốc gia của GGGI tại Việt Nam tại thời điểm này, trong bài phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh vai trò của các bên đánh giá độc lập trong việc xác nhận tính xanh của các dự án, từ đó sẽ nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư. Bà khẳng định sự cần thiết của các chương trình đào tạo chuyên sâu trong việc thúc đẩy và nâng cao năng lực hoạt động cho các đơn vị cung cấp dịch vụ đánh giá độc lập trên thị trường trái phiếu xanh Việt Nam.

Góc nhìn sâu về đánh giá trái phiếu xanh

Chương trình đào tạo mang đến cái nhìn tổng quan về động lực thị trường trái phiếu xanh và những điểm khác biệt của thị trường này thông qua hai phần huấn luyện sâu vào ngày 22-23/6 và một phần trao đổi tình huống và kinh nghiệm thực tế vào ngày 1/7.

Chương trình đào tạo chuyên biệt cho các đơn vị đánh giá Trái phiếu xanh - Ảnh 1.