Bắc Giang duyệt nhiệm vụ quy hoạch 2 khu đô thị hơn 150 ha

Bắc Giang duyệt nhiệm vụ quy hoạch 2 khu đô thị hơn 150 ha

UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500 hai dự án khu đô thị (KĐT) ở huyện Việt Yên gồm KĐT Quảng Minh – Ninh Sơn và KĐT số 3. Tổng diện tích lập quy hoạch hơn 150 ha.

KĐT Quảng Minh – Ninh Sơn có diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 98 ha, thuộc xã Quảng Minh và xã Ninh Sơn. Phía Bắc dự án giáp khu dân cư hiện trạng thôn Khả Lý Thượng và hồ sinh thái xã Quảng Minh; phía Nam giáp đất canh tác nông nghiệp thôn Đông Long, xã Quảng Minh; phía Đông giáp khu dân cư và đất canh tác nông nghiệp thôn Đông Long, xã Quảng Minh và đất canh tác nông nghiệp thôn Khả Lý Thượng, xã Quảng Minh; phía Tây giáp đất canh tác nông nghiệp thôn Cao Lôi, xã Ninh Sơn. Dân số dự kiến khoảng 10.000 người.

Bắc Giang duyệt nhiệm vụ quy hoạch 2 khu đô thị hơn 150 ha - Ảnh 1.