Thành Phố Thủ Đức cấp Giấy phép xây dựng trực tuyến từ ngày 5/7

Thành Phố Thủ Đức cấp Giấy phép xây dựng trực tuyến từ ngày 5/7

Để đáp ứng nhu cầu cấp phép xây dựng của người dân vừa đảm bảo công tác chống dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, UBND Tp.Thủ Đức vừa có thông báo về việc triển khai cấp Giấy phép xây dựng trực tuyến trên địa bàn.

Theo đó, từ 5/7/2021, UBND Tp.Thủ Đức, quy trình cấp phép sẽ qua 7 bước trực tuyến từ gửi hồ sơ tới khi nhận được giấy phép.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xây dựng nhà ở và tham gia hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng có thể sử dụng phần mềm cấp phép xây dựng trực tuyến thông qua website: http://tpthuduc-cpxd.thongtinquyhoach.vn.

Hồ sơ đăng ký xây dựng được thực hiện theo Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. Lưu ý, bản vẽ xin phép xây dựng thể hiện theo khổ giấy A3 để thuận lợi trong việc scan thành file PDF nhằm thực hiện đính kèm hồ sơ trên phần mềm.

Về trình tự nộp hồ sơ bao gồm 7 bước:

Bước 1: Truy cập địa chỉ: http://tpthuduc-cpxd.thongtinquyhoach.vn.

Bước 2: Chọn chức năng “Nộp hồ sơ” tại trang chủ để nộp hồ sơ trực tuyến.

Bước 3: Chọn loại hồ sơ theo nhu cầu của người nộp.

Bước 4: Điền thông tin cá nhân của chủ đầu tư; thông tin về thửa đất và công trình đề nghị cấp phép xây dựng; thông tin về đơn vị thiết kế (những thông tin bắt buộc nhập có đánh dấu sao đỏ).

Bước 5: Tải lên hồ sơ đính kèm.

Bước 6: Chọn một trong hai hình thức nhận kết quả (nhận qua bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ).

Bước 7: Chọn “Gửi hồ sơ” để hoàn thành và nhận mã số để tra cứu hồ sơ.

Sau khi hoàn thành việc nộp hồ sơ, người dân có thể tra cứu tình trạng của hồ sơ bằng chức năng “Tra cứu hồ sơ” tại trang chủ. Khi Giấy phép xây dựng được phê duyệt, người dân sẽ nhận được tin nhắn qua điện thoại và thư điện tử chứa đường dẫn để truy cập tiến hành thanh toán lệ phí qua cổng thanh toán trực tuyến. Sau khi thanh toán thành công, người dân sẽ nhận được hồ sơ bằng một trong hai hình thức đã lựa chọn khi nộp hồ sơ.