Quý 1, chủ sở hữu Triển lãm Giảng Võ (VEF) báo lãi 53 tỷ đồng cao gấp hơn 4 lần cùng kỳ

Quý 1, chủ sở hữu Triển lãm Giảng Võ (VEF) báo lãi 53 tỷ đồng cao gấp hơn 4 lần cùng kỳ

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (UpCOM: VEF) đã công bố BCTC quý 1/2021. 

Theo đó trong quý 1 VEF chỉ có 2,2 tỷ đồng doanh thu giảm 37% so với cùng kỳ, kinh doanh dưới giá vốn khiến VEF lỗ gộp 2,26 tỷ đồng trong khi cùng kỳ cũng lỗ gộp 1,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận chính của công ty đến từ 72 tỷ đồng doanh thu tài chính – là thu lãi tiền gửi. BCTC ghi nhận Trung tâm hội chợ triển lãm hiện có 4.956,8 tỷ đồng gửi ngân hàng kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng với lãi suất từ 2,9% đến 3,8%. 

Đây là vốn góp trước của Vingroup, đang hạch toán ở các khoản tương đương tiền. Khoản này được hạch toán đối ứng thành nợ phải trả ngắn hạn trên BCTC.

Quý 1, chủ sở hữu Triển lãm Giảng Võ (VEF) báo lãi 53 tỷ đồng cao gấp hơn 4 lần cùng kỳ  - Ảnh 1.