PVI Re (MCK: PRE) đạt mốc lợi nhuận cao nhất lịch sử

PVI Re (MCK: PRE) đạt mốc lợi nhuận cao nhất lịch sử

Năm 2021 trải qua với nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp tại Việt Nam và trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế nói chung và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm nói riêng. Đặc biệt, hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước gặp nhiều thử thách do thời gian giãn cách xã hội kéo dài. Hoạt động đầu tư tài chính cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực khi mặt bằng lãi suất tiền gửi ngân hàng duy trì ở mức thấp. Trong bối cảnh đó, với nền tảng là chính sách kinh doanh đa dạng, linh hoạt và hiệu quả, PVI Re vẫn xuất sắc đạt được nhiều thành tựu ấn tượng.

Doanh thu của PVI Re ghi nhận trong năm 2021 đạt hơn 2000 tỷ đồng, hoàn thành 114% kế hoạch, tăng trưởng 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 182,6 tỷ đồng, hoàn thành 107% kế hoạch năm 2021; trong đó, lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm và lợi nhuận đầu tư tài chính đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Như vậy, doanh thu và lợi nhuận của PVI Re đều đạt mức cao nhất trong lịch sử 10 năm thành lập.

Từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như đẩy mạnh và quảng bá thương hiệu trên thị trường quốc tế, PVI Re hiện là nhà tái bảo hiểm đươc đánh giá cao tại thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

PVI Re (MCK: PRE) đạt mốc lợi nhuận cao nhất lịch sử - Ảnh 1.