MBS: Ngân hàng trong đại dịch Covid-19 kiên cường hơn so với khủng hoảng tài chính 2008

MBS: Ngân hàng trong đại dịch Covid-19 kiên cường hơn so với khủng hoảng tài chính 2008

Công ty Chứng khoán MB (MBS) vừa có báo cáo cập nhật về ngành ngân hàng trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động đến kinh tế. Báo cáo đề cập dù có đòn bẩy tương đối cao, tiềm năng tăng tài sản của ngành ngân hàng Việt Nam vẫn được củng cố bởi tăng trưởng kinh tế vững chắc, sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu và nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển bất động sản.

Tỷ lệ dư nợ tín dụng trên GDP của Việt Nam đã tăng từ mức 99% năm 2009 lên 135% tới cuối tháng 4/2020. Tăng trưởng tín dụng chậm lại vào đầu năm 2020 do tác động của dịch Covid-19. Tuy nhiên, MBS nhận định đà tăng có thể phục hồi vào cuối năm 2020 và 2021 nhờ nhu cầu triển khai đầu tư hạ tầng.

Tầm quan trọng và vị thế của các ngân hàng Việt Nam so với các nước khác ở châu Á vẫn còn khiêm tốn với tỷ lệ dư nợ tín dụng/GDP, thấp hơn nhiều so với Nhật Bản (169%), Trung Quốc (161%), Hàn Quốc (163%) và Thái Lan (144%).

MBS kỳ vọng tổng dư nợ tín dụng quốc gia trong dài hạn sẽ tăng nhờ tăng trưởng GDP bình quân đầu người và định hướng thúc đẩy dư nợ tín dụng/GDP sẽ tiếp tục tăng.

MBS: Ngân hàng trong đại dịch Covid-19 kiên cường hơn so với khủng hoảng tài chính 2008 - Ảnh 1.