Chứng khoán Tiên Phong (ORS): Dư nợ cho vay gấp 10 lần đầu kỳ lên 1.277 tỷ đồng, lợi nhuận 9 tháng vượt 23% mục tiêu cả năm

Chứng khoán Tiên Phong (ORS): Dư nợ cho vay gấp 10 lần đầu kỳ lên 1.277 tỷ đồng, lợi nhuận 9 tháng vượt 23% mục tiêu cả năm

CTCP Chứng khoán Tiên Phong (mã chứng khoán: ORS) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu hoạt động 350,8 tỷ đồng, tăng cao gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu môi giới đạt 21 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước; lãi cho vay và phải thu đạt gần 26 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 243 triệu đồng trong quý 3/2020.

Tính tới 30/9/2021, dư nợ các khoản cho vay của ORS đạt hơn 1.277 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với đầu năm, trong đó, dư nợ cho vay margin chiếm tới 84% tổng dư nợ cho vay.

Đáng chú ý lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) tăng cao gấp 30 lần lên gần 99 tỷ đồng. Lãi từ các khoản đầu tư và nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) ghi nhận hơn 223 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm trước không phát sinh.

Cùng với sự tăng trưởng mạnh của doanh thu hoạt động, chi phí hoạt động trong kỳ cũng tăng cao gấp 4,5 lần lên 223,7 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng cao gấp 3,3 lần lên hơn 52 tỷ đồng và chi phí quản lý cũng tăng gấp 2,5 lần lên 28,6 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, ORS ghi nhận hơn 47 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 3/2021, tăng gần 65% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên sau khi khấu trừ thuế, công ty ghi nhận 29,7 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Chứng khoán Tiên Phong (ORS): Dư nợ cho vay gấp 10 lần đầu kỳ lên 1.277 tỷ đồng, lợi nhuận 9 tháng vượt 23% mục tiêu cả năm - Ảnh 1.