Dệt may TNG chuẩn bị phát hành 3 triệu trái phiếu lãi suất 10% để thanh toán lương và tiền nguyên phụ liệu

Dệt may TNG chuẩn bị phát hành 3 triệu trái phiếu lãi suất 10% để thanh toán lương và tiền nguyên phụ liệu

HĐQT CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã chứng khoán: TNG) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động.

Theo đó, TNG dự kiến sẽ phát hành 3 triệu trái phiếu với mệnh giá giá 100.000 đồng/trái phiếu. Như vậy, tổng giá trị trái phiếu là 300 tỷ đồng. Kỳ hạn 48 tháng kể từ ngày phát hành; lãi suất cố định 10%/năm 

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của TNG.

Thời gian chào bán dự kiến trong quý 1 đến – quý 2/2022 sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán và sẽ được TNG công bố theo quy định của pháp luật. Tổ chức tư vấn phát hành và là đại lý phát hành cho TNG là Chứng khoán MB.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động. Cụ thể, TNG sẽ sử dụng 100 tỷ đồng thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên và 200 tỷ đồng thanh toán tiền nguyên phụ liệu cho các đối tác. Thời gian giải ngân dự kiến trong quý 1 – quý 2/2022.

Dệt may TNG chuẩn bị phát hành 3 triệu trái phiếu lãi suất 10% để thanh toán lương và tiền nguyên phụ liệu - Ảnh 1.