Ứng dụng Youtube trên Android mới cho phép người dùng cập nhật một vài tính năng mới, và nổi bật hơn cả, đó chính là tính năng chỉnh sửa video.

Cụ thể tính năng này cho phép người dùng được thêm những đoạn nhạc, cắt ghép và thêm vào những bộ lọc cực hay cho video của bạn.

Những tính năng khác bao gồm 3 tab riêng biệt với “Home” hiển thị những video được đề nghề nghị hoặc gợi ý bạn có thể quan tâm, “Account” hiển thị lịch sử video và các kênh bạn đã xem, và cuối cùng là “Upload video”.

Lần cập nhật này, youtube còn cung cấp cho người dùng tính năng tùy chỉnh với các đoạn video quay theo chiều dọc. Nếu như trước đây với những video như vậy, youtube sẽ tự động chuyển sang dạng video ngang (landscape), giờ đây trang này cho phép người dùng được upload video dọc đầy đủ, nhưng sẽ được hiển thị giữa hai thanh thẳng màu đen để cân bằng màn hình.

Account Edit--amp-Upload Home Subscriptions

Theo Youtubeblog