Steve Jobs đã có nhiều câu nói đáng suy ngẫm trong hành trình trở thành nhà lãnh đạo của Apple, nó cho thấy tầm nhìn và tư duy khác biệt của ông.

Trong cuốn sách mới ra mắt “Becoming Steve Jobs: The Evolution of a Reckless Upstart Into a Visionary Leader” (tạm dịch: Trở thành Steve Jobs, từ một kẻ liều lĩnh đến một lãnh đạo có tầm nhìn), hai tác giả Brent Schlender và Rick Tetzeli đã tiết lộ những điều thú vị về nhà sáng tạo và vị lãnh đạo tài ba này. Steve Jobs đã có nhiều câu nói đáng suy ngẫm trong hành trình trở thành nhà lãnh đạo của Apple, nó cho thấy tầm nhìn và tư duy khác biệt của ông.