Với sự hỗ trợ rầm rộ và hùng hậu của các trang mạng xã hội hiện nay, thì việc sở hữu và quản lí nhiều trang mạng xã hội cùng lúc là điều không còn mới lạ nữa. Nhưng bạn không biết bắt đầu từ đâu? Infographic dưới đây sẽ giúp bạn cân nhắc về vấn đề này!

fix