Làm việc ở một công ty startup và làm việc ở một tập đoàn đa quốc gia lớn (MNC: Multinational Corporation) thì khác nhau như thế nào?

Nếu như làm việc tại một tập đoàn lớn yêu cầu bạn phải làm mọi thứ theo khuôn khổ, từ bàn ghế, tóc tai cho tới cung cách bạn nói chuyện vâ vân và mây mây, nhưng nếu bạn làm việc cho một công ty startup thì sao? Bạn sẽ được hứa hẹn một môi trường làm việc “vô tổ chức” một cách “có tổ chức”. Còn gì nữa? Những điểm khác biệt giữa một tập đoàn lớn và một công ty startup là đây:

1. Những cuộc họp công ty

2. Từ cái ghế ngồi công ty

 3. Cho tới tác phong đầu tóc

4. Đánh giá kinh nghiệm và bằng cấp

 5. Đến giày đi cũng khác nhau

 6. Giờ giấc làm việc

7. Và cả party

Theo WittyFeed