Bạn cảm thấy lượng tiếp cận (reach) của mỗi post bạn đưa lên Facebook đang đi xuống? Thực ra bạn không hề đơn độc bởi Facebook công bố rằng lượng reach đã giảm 49% kể từ năm 2013. Làm thế nào để kháng cự với động thái của Facebook và giữ cho lượng tiếp cận của bạn vẫn ở đỉnh cao?


Làm the nao tang luong tiep can tren Facebook